EPST Privacyverklaring

Hierbij vind je de privacyverklaring van EPST. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die verzameld worden door EPST.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doeleinden jouw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Eric Duijkers
Managing Director
EPST Group

  1. European Pilot Selection and Training

Je leest op dit moment de privacyverklaring van EPST.

EPST B.V. selecteert en traint piloten. Daarbij maakt zij gebruik van een specifiek aantal testinstrumenten; COMPASS®, Advanced COMPASS® en Checklist Personal Profile (CPP)  test.

De COMPASS® test, Advanced COMPASS® test en CPP test zijn digitale hulpmiddelen voor het selecteren van personen voor een opleiding tot een functie als vlieger in de commerciële luchtvaart. EPST test en selecteert ook voor derden, zoals luchtvaartmaatschappijen. De test maakt ook daar vaak onderdeel uit van de selectieprocedure.

Tijdens deze testen worden persoonlijke gegevens gevraagd, het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven, daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door EPST neem dan gerust contact op.

[email protected] |      030-2383232
Westkanaaldijk 5-11 | 3542DA | Utrecht
Btw.Nr. 8070.18.545.B01 |KVK. Nr. 30144529

EPST is een besloten vennootschap, welke wordt gedreven door Eric Duijkers.

2.  Doel van de gegevens

Er wordt door EPST voor een aantal doeleinden persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

Het selecteren van kandidaat piloten door COMPASS®

In verband met de uit te voeren COMPASS®, Advanced COMPASS® en CPP test worden gegevens verwerkt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres,  Geboortedatum.

Deze gegevens worden gekoppeld aan de testresultaten die betrekking (kunnen) hebben op de volgende gebieden:

Hand, oog, voetcoördinatie, wiskunde, geheugen, uitvoeren van(gelijktijdige) taken, oriëntatie, instrument interpretatie, begrip en ruimtelijke oriëntatie, natuurkunde,  luchtvaart Engels, begrip, analyse en logische interpretatie van geschreven informatie.

EPST behoudt zich het recht voor de items van de test zonder aankondiging vooraf te wijzigen, mits het doel van de test ongewijzigd blijft (= selectie).

De bovenstaande gegevens (persoonsgegevens en testgegevens) worden opgeslagen in een database. EPST draagt zorg voor adequate beveiliging van deze database.

Gegevens van studenten, personeel en instructeurs

EPST verzamelt en bewaard ook de studieresultaten van haar studenten. Bovendien worden gegevens van instructeurs zoals NAW-gegevens en brevetgegevens bewaard. Deze gegevens worden gebruikt om de bevoegdheden van onze instructeurs te kunnen monitoren.

3.  Ontvangers

De resultaten uit de test (persoonlijkheidsprofiel) kunnen worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen waarbij je na je opleiding wenst te solliciteren, zij gebruiken de resultaten eveneens als selectiemiddel. Jij  geeft, door het ondertekenen van de EPST Privacy verklaring, aan dat je vooraf bent geïnformeerd en dat jij uitdrukkelijk toestemming geeft dat de door jou behaalde resultaten met derden worden gedeeld voor sollicitatiedoeleinden.

     4.  Opslagperiode

EPST, in samenwerking met haar toezichthouder (Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft bepaald dat jouw resultaten en/of gegevens tenminste 5 jaar moeten worden bewaard.

Na deze bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd en worden testgegevens anoniem en versleuteld bewaard als referentie in onze database. Het is dan niet meer mogelijk deze naar jou als persoon te herleiden.

  1. Beveiliging

Er worden van jouw gegevens ook fysieke kopieën gemaakt (COMPASS® resultaten). Deze fysieke kopieën worden ook aan jou persoonlijk ter inzage verstrekt. Bovendien worden zij door EPST in jouw persoonlijk file opgeborgen ter verdere inzage gedurende jouw selectie. De mappen met gegevens worden in daartoe erkende brandvrije kasten afgesloten opgeborgen. Deze mappen zijn alleen toegankelijk voor bevoegd EPST personeel. Verder worden jouw gegevens alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. Waarbij EPST zorgt voor een afdoende beveiliging van de servers.

Ook jouw bezoek aan onze website wordt door een SSL certificaat beveiligd. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van EPST privé is, je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

  1. Jouw Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij EPST vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar of telefonisch contact op te nemen met EPST.

Je ontvangt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door EPST.

Recht op overdracht

Mocht jij jouw gegevens nodig hebben die bij EPST opgeslagen liggen en/of mocht je willen overstappen naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Op jouw schriftelijke verzoek zal EPST vervolgens jouw gegevens overdragen.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij EPST zijn opgeslagen, dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat EPST niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je kan via het onderstaande webadres contact opnemen met de Autoriteit.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.

Recht op stop gegevens gebruik (bezwaar)

Wil je niet dat EPST jouw gegevens gebruikt, dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw gegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie ID bewijs waarbij de pasfoto en het ID nummer van het bewijs en BSN nummer onleesbaar gemaakt zijn.

Ons streven is om binnen 1 werkweek te reageren.

7       Plichten

EPST verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel en veiligheidsbelang. Denk daarbij aan het leveren van geschikte kandidaat piloten aan luchtvaartmaatschappijen. Jouw gegevens zullen daarbij nooit verkocht worden aan derden.

De gebruikte gegevens zijn de minimale gegevens die benodigd zijn voor het aanbieden van toekomstige piloten aan de luchtvaartmaatschappij, zo ook jouw e-mailadres dat gebruikt wordt om nieuwsbrieven over veranderde procedures en dergelijke te kunnen toezenden.

EPST houd zich het recht voor om jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer EPST dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten of veiligheid van EPST te beschermen. Daarbij zullen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren.

Toestemming

Voorafgaand aan enige vorm van opslag of registratie van persoonlijke gegevens zal je als kandidaat bij EPST gevraagd worden om toestemming te verlenen tot het bewaren van jouw gegevens. Je doet dit door te verklaren dat je volledig op de hoogte bent van de door EPST gebruikte Privacyverklaring en door deze te ondertekenen.