EPST selectie

Vliegaanlegtest (COMPASS) voor toekomstige piloten

Wil je vlieger worden? Zou je dat kunnen? Heb je daar aanleg voor? Iedereen die graag piloot wil worden, vraagt zich dit af. EPST heeft de COMPASS-test (COMputerised Pilot Aptitude Screening System) ontwikkeld om te testen of een bepaalde basisaanleg voor dit beroep aanwezig is.

Het COMPASS-systeem van EPST geeft kandidaatpiloten snel en effectief inzicht in zijn/haar aanleg voor enkele van de belangrijke eigenschappen waaraan een piloot moet voldoen. De kandidaatpiloten leggen in ongeveer twee uur diverse tests af. Zo wordt onder meer getest of de ooghand- en oogvoetcoördinatie voldoet en of de persoon een aantal taken tegelijkertijd kan uitvoeren, ruimtelijk inzicht heeft, een goed geheugen heeft, een juiste oriëntatie bezit en rekenkundig inzicht heeft. De test is overigens slechts een eerste proef en moet niet worden gezien als vervanging van een volledig selectietraject.

De selectiespecialisten van EPST hebben dit systeem ontwikkeld. Zij hebben voor verscheidene luchtvaartmaatschappijen zoals bijvoorbeeld British Airways vele honderden selecties uitgevoerd en vanuit die ervaring de selectiemethodes van EPST ontworpen en getoetst. Het resultaat: minder dan drie procent van de door EPST geselecteerde kandidaten valt uit tijdens de opleiding.

Belangstellenden vanaf zestien jaar die het beroep van piloot overwegen, kunnen zich geheel vrijblijvend melden bij EPST voor de COMPASS-test. EPST heeft een speciaal centrum ingericht waar aspirant-vliegers kunnen worden getest. Kandidaten kunnen telefonisch een afspraak maken met EPST (030-2383232) voor het afleggen van deze test. De test neemt in totaal ongeveer twee uur in beslag.

Om aan de test deel te nemen moet men:

- Minimaal 16 jaar zijn;
- Een geldig identiteitbewijs kunnen voorleggen;
- € 50,- betalen voor deelname aan de test.

De COMPASS-test is een eerste aanlegtest. Het afleggen van de test verplicht niet tot deelname aan de EPST-selectie of de opleiding.

COMPASS bestaat uit zes testen die ontwikkeld zijn om de algemene aanleg en enkele belangrijke eigenschappen voor het beroep van piloot te testen. De test gaat er vanuit dat de kandidaten geen vliegervaring hebben.

Wij vestigen de nadruk op het feit dat dit systeem geen vervanging is van een volledige selectieprocedure, maar een kosteneffectieve test om de basisaanleg voor het beroep van piloot te bepalen. Na de test kan de kandidaat gemotiveerd aan de verdere selectie deelnemen of afhaken en zo onnodige kosten uitsparen. Het COMPASS-systeem is een standaardonderdeel van de EPST-selectie.