iFly! 2018 sponsorregeling

iFly! 2018 – Voor het twaalfde jaar gesponsord door European Pilot Selection and Training.

In 201 willen EPST en de KNVvL Afdeling Zweefvliegen 50 jongeren van 14 t/m 21 jaar (peildatum 1 maart 2018) weer de kans geven om een heel jaar te zweefvliegen voor ongeveer de helft van de normale prijs. Deze regeling is bestemd voor jongeren die een HAVO- of VWO-opleiding volgen of hebben gevolgd, met tenminste wiskunde en natuurkunde in het vakkenpakket en die voldoen aan de medische voorwaarden voor de burgerluchtvaart. 

De iFly! regeling wordt door EPST en de KNVvL Afdeling Zweefvliegen financieel ondersteund met de verwachting dat uit de kandidaten enthousiaste zweefvliegers en toekomstige burgerluchtvaartpiloten voortkomen. 

De  iFly! regeling is voor jongeren:

  • van 14 t/m 21 jaar (peildatum 1 maart 2018);
  • die HAVO-VWO opleiding volgen of hebben gevolgd met tenminste wiskunde en natuurkunde in het vakkenpakket;
  • die voldoen aan de medische voorwaarden voor de burgerluchtvaart;
  • die geen lid van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen zijn of zijn geweest;
  • die geen aspirant (X)-lid zijn geweest.

Aanmelden kan via www.ifly.zweefportaal.nl t/m 15 januari 2018.