AERO
LOCARNO
THE TRAINER
OF AIRLINE PILOTS
European Pilot Selection & Training (EPST) provides a complete ab-initio pilot training program with the intention to succesfully place you with an international airline!

Selectieprocedure EPST

Wil je piloot worden? Dan moe je eerst succesvol een volledige selectieprocedure doorlopen. We kijken naar jouw vaardigheden en of je aanleg hebt om verkeersvlieger te worden.

Hiervoor doen we een aantal tests, die in verschillende fases plaatsvinden. Op deze pagina leggen we uit hoe de fases eruit zien.

geschiktheidsselectie

Fase 1

Deze fase bestaat uit een COMPASS™-vliegaanlegtest, een psychometrische test, een test Engels voor Aviation, een “Verbal Reasoning” test en een technisch inzichttest. Deze fase is individueel. Kandidaten kunnen zich telefonisch opgeven (030-2383232) en een afspraak maken om deze testen in het EPST-centrum af te leggen. Deze testen duren ongeveer 3 uur en kunnen op alle werkdagen plaatsvinden. Legitimatie voor aanvang van de test is vereist. De uitslag van deze test is direct beschikbaar en wordt met de kandidaat besproken. Alleen geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor Fase 2. De kosten voor Fase 1 bedragen €250,- *.

De Fase 1 test is maximaal 1 jaar geldig en moet na het verlopen ervan volledig worden overgedaan.

* De COMPASS™-test mag na 3 maanden opnieuw worden afgelegd. De kosten hiervoor zijn €50,-. De Tech-test mag bij onvoldoende resultaat 1 maal worden overgedaan.

Fase 2

In deze fase wordt de kandidaat o.a. uitgenodigd voor een test in een simulator. Deze belangrijke test geeft aan wat de capaciteit is om nieuwe kennis op te nemen, maar test ook het coördinatievermogen en de behendigheid. In deze fase kunnen we ook de natuurlijke aanleg voor het beroep van piloot waarnemen.

Na afloop van deze simulatortest wordt de uitslag vergeleken met de uitslag van de COMPASS™-test en wordt een eindconclusie getrokken.

In deze fase, die een gehele dag duurt, zijn er ook andere kandidaten aanwezig. Gedurende deze dag nemen de kandidaten tevens deel aan groepsactiviteiten en doen ze een rekenkundige test en een simulatortest.

Alle kandidaten die deze fase doorlopen en niet voldoende scoren mogen eerst fase 3 doorlopen alvorens extra training te nemen om de simulatorfase bij EPST opnieuw te ondergaan. Dit om onnodige extra kosten te voorkomen.**

** Voor kandidaten die Fase 2 moeten overdoen, biedt EPST trainingsmogelijkheden op onze simulator onder begeleiding van een instructeur. Deze instructeur mag in dat geval geen onderdeel zijn bij de nieuwe selectie op de simulator. Er mag niet meer dan tweemaal 1 uur worden geoefend. De herkansing van Fase 2 kost €250,-.

Fase 3

De kandidaten doorlopen na Fase 2 altijd Fase 3. In die fase worden de kandidaten op ons selectiecentrum in Utrecht uitgenodigd voor een klikgesprek met de leden van het selectieteam. Het persoonlijk ontmoeten van de kandidaten en het introduceren aan het selectieteam zijn de voornaamste doelen van deze fase.

 

De Fase 3 test is maximaal 1 jaar geldig en moet na het verlopen ervan samen met de andere fasen volledig worden overgedaan.

 

Management Review Board

 

De definitieve beslissing wordt door een “Management Review Board” genomen. Hierbij worden alle elementen van de verschillende selectiefases overwogen. Het eindresultaat wordt binnen vijf (5) werkdagen aan de kandidaat verstuurd.

In het geval van een negatief resultaat kan de kandidaat contact opnemen met EPST om de reden van afwijzing alsmede de mogelijkheid tot een eenmalige herkansing te vernemen.


Kandidaten die geslaagd zijn voor alle selectiefases worden vervolgens doorverwezen voor een medische keuring.

Medische keuring pilotenopleiding

De medische keuring vindt plaats bij het Aeromedical Expert Center in Bosschenhoofd en verloopt geheel volgens de EASA standaardeisen die nodig zijn voor een verkeersvlieger en kandidaat verkeersvlieger. Iedere (toekomstige) piloot dient een geldig medisch keuringscertificaat te bezitten. De uitslag van de medische keuring wordt rechtstreeks naar de kandidaat gestuurd. De kosten van deze medische keuring (ongeveer €425,- excl. BTW) zijn voor rekening van de student.