GLOBAL AVIATION
ACADEMY
THE TRAINER
OF AIRLINE PILOTS
European Pilot Selection & Training (EPST) provides a complete ab-initio pilot training program with the intention to succesfully place you with an international airline!

Pilotenopleiding Griekenland

 • Selectieprocedure bij European Pilot Selection & Training.
 • Een volledige opleiding tot verkeersvlieger.
 • Plaatsing bij een internationale luchtvaartmaatschappij
 • EPST is een EASA  erkende Aviation Training Organization (ATO) NL-ATO-37 en een EASA-STD operator.
 • De opleiding  leidt tot het meest uitgebreide brevet, het Europese EASA ATPL(A) – INTEGRATED brevet.

Global Aviation in Griekenland

EPST heeft een samenwerkingsovereenkomst met Global Aviation. Voor dit programma vindt de EASA erkende basisopleiding plaats bij Globial Aviation in Athene, Griekenland.

Geïntrigeerde opleiding
De opleiding is een EASA erkende INTEGRATED cursus. De vervolgopleiding, de MCC en de Jet Orientation Course (JOC) vindt plaats bij EPST.

Brevet na 20 maanden
Door onze opleidingsmethode is het mogelijk om na slechts 20 maanden opleiding op een moderne jet zoals een Boeing of een Airbus te vliegen.

Start elk kwartaal
Ieder kwartaal begint een nieuwe basisvliegopleiding. Na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure wordt de begindatum van de opleiding bepaald.

Deze bepaling gebeurt altijd in overleg met de kandidaat en houdt rekening met het eventueel afronden van het laatste schooljaar of een eventuele opzegtermijn.

EPST selectieproces

Eigenschappen van een goede piloot

Het beroep van piloot is veeleisend en niet voor iedereen weggelegd. Wij geven onze kandidaten het best mogelijke advies om het trainingsprogramma te kunnen doorlopen en met succes af te ronden. De uitgebreide selectiefases zijn hiervoor een geschikt hulpmiddel.

Wij vinden het belangrijk om toekomstige kandidaten een nauwkeuring beeld te geven welke eisen worden gesteld aan een moderne piloot. Een moderne piloot kan meer dan vliegen alleen en moet een uitstekende manager zijn met zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

Iedere piloot is in potentie een toekomstige gezagvoerder (Captain) en zal dus in staat moeten zijn een team te motiveren en te leiden. 

Daarnaast verwachten wij de volgende eigenschappen en kwalificaties van onze kandidaten:

 • Goede motivatie en enthousiasme;
 • Academisch niveau en daarmee in staat de intensieve opleiding met succes te doorlopen;
 • Capaciteit (vermogen);
 • Ruimtelijke oriëntatie;
 • Leiderschap;
 • Groepscapaciteit (teamskills);
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Stressbestendigheid;
 • Goede ooghand coördinatie;
 • Goed observatievermogen met aandacht voor details;
 • Technisch inzicht;
 • Zelfvertrouwen, zelfverzekerd en mentaal flexibel;
 • Doorzettingsvermogen.
 • Kandidaten moeten tenminste beschikken over een afgeronde HAVO-opleiding (diploma) met wiskunde en Engels. Bij voorkeur hebben onze kandidaten ook natuurkunde in het pakket. MBO studenten komen niet in aanmerking en kunnen niet tot de selectie worden toegelaten.
 • Geïnteresseerden moeten minimaal 18 jaar zijn om het inschrijvingsformulier te mogen insturen. Er geldt geen maximale leeftijd als je de opleiding zelf kunt financieren.
 • Vereisten ogen:
  kandidaatpiloten mogen een bril of lenzen dragen. Voor informatie over de maximale correctie dient contact opgenomen te worden met het Aeromedical Expert Centre in Bosschenhoofd. Geïnteresseerden mogen absoluut niet kleurenblind zijn.
 • Vereisten lichaamsmaten:
  Global Aviation: lengte tussen 1.57 en 1.95 m; een Body-Mass-Index (BMI) die niet in de Overweight of Underweight area valt van de UK NHS BMI (18-24), hier te vinden. Buiten de genoemde waarden voor lengte en BMI kan de kandidaat verzocht worden om een afspraak te maken op vliegveld Lelystad om te kijken of de kandidaat in de vliegtuigen past die worden gebruikt voor de training.

Wil je vlieger worden? Zou je dat kunnen? Heb je daar aanleg voor? Iedereen die graag piloot wil worden, vraagt zich dit af. EPST heeft de COMPASS™-test (COMputerised Pilot Aptitude Screening System) ontwikkeld om te testen of een bepaalde basisaanleg voor dit beroep aanwezig is.

Het COMPASS™-systeem van EPST geeft kandidaatpiloten snel en effectief inzicht in zijn/haar aanleg voor enkele van de belangrijke eigenschappen waaraan een piloot moet voldoen. De kandidaatpiloten leggen in ongeveer twee uur diverse tests af. Zo wordt onder meer getest of de ooghand- en oogvoetcoördinatie voldoet en of de persoon een aantal taken tegelijkertijd kan uitvoeren, ruimtelijk inzicht heeft, een goed geheugen heeft, een juiste oriëntatie bezit en rekenkundig inzicht heeft. De test is overigens slechts een eerste proef en moet niet worden gezien als vervanging van een volledig selectietraject.

De selectiespecialisten van EPST hebben dit systeem ontwikkeld. Zij hebben voor verscheidene luchtvaartmaatschappijen zoals bijvoorbeeld British Airways vele honderden selecties uitgevoerd en vanuit die ervaring de selectiemethodes van EPST ontworpen en getoetst. Het resultaat: minder dan drie procent van de door EPST geselecteerde kandidaten valt uit tijdens de opleiding.

Belangstellenden vanaf zestien jaar die het beroep van piloot overwegen, kunnen zich geheel vrijblijvend melden bij EPST voor de COMPASS™-test. EPST heeft een speciaal centrum ingericht waar aspirant-vliegers kunnen worden getest. Kandidaten kunnen telefonisch een afspraak maken met EPST (030-2383232) voor het afleggen van deze test. De test neemt in totaal ongeveer twee uur in beslag.

Om aan de test deel te nemen moet je:

 • Minimaal 16 jaar zijn;
 • Een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen;
 • €50,- betalen voor deelname aan de test.

De COMPASS™-test is een eerste aanlegtest. Het afleggen van de test verplicht niet tot deelname aan de EPST-selectie of de opleiding.

COMPASS™ bestaat uit zes testen die ontwikkeld zijn om de algemene aanleg en enkele belangrijke eigenschappen voor het beroep van piloot te testen. De test gaat er vanuit dat de kandidaten geen vliegervaring hebben.

Wij vestigen de nadruk op het feit dat dit systeem geen vervanging is van een volledige selectieprocedure, maar een kosteneffectieve test om de basisaanleg voor het beroep van piloot te bepalen. Na de test kan de kandidaat gemotiveerd aan de verdere selectie deelnemen of afhaken en zo onnodige kosten uitsparen. Het COMPASS™-systeem is een standaardonderdeel van de EPST-selectie.

Om aan het trainingsprogramma deel te kunnen nemen, moet eerst een volledige selectieprocedure succesvol worden doorlopen. Wij benadrukken dat dit element van het programma van vitaal belang is om vertrouwen te geven in de toekomstige carrière en in de investering die daarvoor moet worden gedaan.

Fase 1:
Deze fase bestaat uit een COMPASS™-vliegaanlegtest, een psychometrische test, een test Engels voor Aviation, een “Verbal Reasoning” test en een technisch inzichttest. Deze fase is individueel. Kandidaten kunnen zich telefonisch opgeven (030-2383232) en een afspraak maken om deze testen in het EPST-centrum af te leggen. Deze testen duren ongeveer 3 uur en kunnen op alle werkdagen plaatsvinden. Legitimatie voor aanvang van de test is vereist. De uitslag van deze test is direct beschikbaar en wordt met de kandidaat besproken. Alleen geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor Fase 2. De kosten voor Fase 1 bedragen €250,- *.

De Fase 1 test is maximaal 1 jaar geldig en moet na het verlopen ervan volledig worden overgedaan.

Fase 2:
In deze fase wordt de kandidaat o.a. uitgenodigd voor een test in een simulator. Deze belangrijke test geeft aan wat de capaciteit is om nieuwe kennis op te nemen, maar test ook het coördinatievermogen en de behendigheid. In deze fase kunnen we ook de natuurlijke aanleg voor het beroep van piloot waarnemen. Na afloop van deze simulatortest wordt de uitslag vergeleken met de uitslag van de COMPASS™-test en wordt een eindconclusie getrokken. In deze fase, die een gehele dag duurt, zijn er ook andere kandidaten aanwezig. Gedurende deze dag nemen de kandidaten tevens deel aan groepsactiviteiten en doen ze een rekenkundige test en een simulatortest. Alle kandidaten die deze fase doorlopen en niet voldoende scoren mogen eerst fase 3 doorlopen alvorens extra training te nemen om de simulatorfase bij EPST opnieuw te ondergaan. Dit om onnodige extra kosten te voorkomen.**

Fase 3:
De kandidaten doorlopen na Fase 2 altijd Fase 3. In die fase worden de kandidaten op ons selectiecentrum in Utrecht uitgenodigd voor een klikgesprek met de leden van het selectieteam. Het persoonlijk ontmoeten van de kandidaten en het introduceren aan het selectieteam zijn de voornaamste doelen van deze fase.

De Fase 3 test is maximaal 1 jaar geldig en moet na het verlopen ervan samen met de andere fasen volledig worden overgedaan.

Management Review Board:
De definitieve beslissing wordt door een “Management Review Board” genomen. Hierbij worden alle elementen van de verschillende selectiefases overwogen. Het eindresultaat wordt binnen vijf (5) werkdagen aan de kandidaat verstuurd. In het geval van een negatief resultaat kan de kandidaat contact opnemen met EPST om de reden van afwijzing alsmede de mogelijkheid tot een eenmalige herkansing te vernemen. Kandidaten die geslaagd zijn voor alle selectiefases worden vervolgens doorverwezen voor een medische keuring.

Medische keuring:
De medische keuring vindt plaats bij het Aeromedical Expert Center in Bosschenhoofd en verloopt geheel volgens de EASA standaardeisen die nodig zijn voor een verkeersvlieger en kandidaat verkeersvlieger. Iedere (toekomstige) piloot dient een geldig medisch keuringscertificaat te bezitten. De uitslag van de medische keuring wordt rechtstreeks naar de kandidaat gestuurd. De kosten van deze medische keuring (ongeveer €425,- excl. BTW) zijn voor rekening van de student.

* De COMPASS™-test mag na 3 maanden opnieuw worden afgelegd. De kosten hiervoor zijn €50,-. De Tech-test mag bij onvoldoende resultaat 1 maal worden overgedaan.

** Voor kandidaten die Fase 2 moeten overdoen, biedt EPST trainingsmogelijkheden op onze simulator onder begeleiding van een instructeur. Deze instructeur mag in dat geval geen onderdeel zijn bij de nieuwe selectie op de simulator. Er mag niet meer dan tweemaal 1 uur worden geoefend. De herkansing van Fase 2 kost €250,-.

De kosten van de Global Aviation opleiding en de selectie zijn als volgt:

De selectiekosten zijn €250,-. De medische keuring kost ± €425,- excl. BTW mits gedaan bij AEC (zie menu EPST selectie).

De kosten van de Global Aviation opleiding bedragen € 109.000,- inclusief € 2.500,– voor de EPST Garantie. Dit houdt in dat EPST garant staat bij het eventueel falen tijdens de (theorie)opleiding. Terugbetaling van de bestaande opleidingsgelden vindt uitsluitend plaats indien bovenvermelde student van de opleiding wordt verwijderd wegens het niet bereiken van of niet langer voldoen aan de door EPST gedefinieerde standaard. De terugbetalingsverplichting is alleen van toepassing indien het falen van de opleiding niet door “eigen schuld” van student is veroorzaakt. Tevens valt het vrijwillig de opleiding verlaten en grove nalatigheid zoals wangedrag buiten deze regeling. De garantiestelling is van toepassing nadat de bijdrage die hiervoor benodigd is door EPST is ontvangen.

De kosten van de opleiding zijn inclusief materialen, uniform, tickets, examenkosten, vervoer en de complete vervolgopleiding (MCC/JOC). De kosten van huisvesting gedurende de Basis Vliegopleiding zijn ook volledig inbegrepen. De huisvesting is intern.

De Training syllabus bij Global Aviation bestaat uit:

 • ATPL Integrated Course;
 • 800 hours of Ground school;
 • 135 hours flight training Piper Warrior II (SEP), including Advanced UPRT;
 • 11 hours flight training in Piper Seminole (MEP);
 • 44 hours Simulator FNPT II ME, including the PBN;
 • 20 hours Simulator FNPT II MCC (A320);
 • Skill Test(s) MEP 3 hours.

NOTITIE: Bovenstaande is een indicatie en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Er kunnen uit deze tabel geen rechten worden ontleend.  

Kom naar een informatiedag

Op de “Hoe word ik piloot” avond of dag bij EPST geven wij jou en je ouders en/of adviseurs antwoord op deze vraag. 

Je wordt niet zomaar piloot. Je komt voor veel belangrijke beslissingen te staan. Daarom ontvangen we jou en andere toekomstige piloten graag op ons EPST kantoor in Utrecht. Wij kunnen jullie dan optimaal informeren en al jouw eventuele vragen direct beantwoorden.

Financiering pilotenopleiding

Geschiktheidsselectie
pilotenopleiding