4 belangrijke redenen waarom EPST lid van IAAPS is

4 belangrijke redenen waarom EPST lid van IAAPS is

EPST is aangesloten bij tal van verschillende organisaties die het onderwijs in de luchtvaartsector mogelijk maken en verbeteren. De IAAPS is één van de organisaties waar EPST al jaren lid van is. In dit blog richten we ons vizier op de IAAPS: wat is hun rol in de luchtvaartsector?

Wat is de IAAPS?

IAAPS is de afkorting voor de International Association of Aviation Personnel Schools. Het is een organisatie die zich richt op het verbeteren en ondersteunen van het luchtvaartonderwijs en de training. De organisatie is actief in meerdere landen en brengt zo ervaringen, expertise en kennis van vliegscholen en andere opleidingsinstituten over de hele wereld bij elkaar.

De rol van IAAPS in luchtvaartonderwijs

De IAAPS is opgericht om de standaard van de opleidingen in de luchtvaartsector te handhaven en te verbeteren en om een sterke vertegenwoordiging van het vliegonderwijs in de sector te vormen. Hoe zorgt IAAPS hiervoor?

  • Het uitwisselen van informatie tussen instellingen. Zo kan er samengewerkt worden in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen, protocollen en onderwijsvormen.
  • Binnen de luchtvaartsector maakt IAAPS zich hard voor een hogere kwaliteitsstandaard van vliegopleidingen en materiaal.
  • Aanbevelingen en richtlijnen over de inhoud en uitvoering van opleidingen opstellen, zodat deze door autoriteiten zoals EASA kunnen worden overgenomen.

Wat zijn voor EPST de voordelen als lid van IAAPS?

EPST gelooft in samenwerking. Door lid te zijn en onze bijdrage te leveren helpen wij het luchtvaartonderwijs steeds beter te maken, maar we geloven er ook in dat EPST een betere vliegschool wordt door de voordelen als IAAPS-lid. Waarom precies? Hier noemen we vier belangrijke redenen.

Netwerkmogelijkheden

Als lid van de IAAPS plukken we de vruchten van een groot internationaal netwerk, dat bestaat uit opleidingsinstellingen en professionals in de luchtvaartsector. In zo’n netwerk is het veel makkelijker om ideeën uit te wisselen en daarmee samen te kijken naar manieren om de opleiding te verbeteren. Daarbij nodigt een sterk netwerk uit tot samenwerkingsverbanden op allerlei vlakken.

Toegang tot informatie

IAAPS deelt als organisatie belangrijke informatie en relevant nieuws over vernieuwingen in de industrie, veranderingen in de regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en training. Zo weten we zeker dat onmisbare informatie ons sneller bereikt, waardoor we als instituut verbeteren.

Toegang tot bronnen en middelen

IAAPS voorziet EPST van belangrijke bronnen op het gebied van training, zoals nieuwe trainingsmethodes of praktische tips. We krijgen ook de nieuwste richtlijnen en normen voor de luchtvaartopleiding aangereikt. Zo zijn we altijd up to date als het gaat om onderwijskwaliteit.

Erkenning en reputatie

Lid zijn van een organisatie als IAAPS is een signaal naar buiten, dat vertrouwen geeft. Een lidmaatschap bij IAAPS zegt dat een opleidingsinstituut actief werkt aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zijn eigen opleiding, maar ook van luchtvaartscholing in het algemeen. Daarnaast is het een vorm van garantie: luchtvaartorganisaties weten dat een IAAPS-lid werkt met de meest recente richtlijnen en best practices.

Conclusie: IAAPS maakt ons beter

Samengevat kunnen we zeggen dat lid zijn van de IAAPS helpt om onze kwaliteit te verbeteren en om een sterke reputatie te hebben binnen de luchtvaartsector. Daar heb je als aanstaand EPST-piloot ook wat aan: een ATPL-brevet bij EPST zegt écht iets bij luchtvaartmaatschappijen!

Aanmelding EPST nieuwsbrief

* indicates required